Evalueringsskjema

"Utdanningsdirektoratets konferanse Fysisk læringsmiljø - Hva er god kvalitet på fysisk læringsmiljø?"

Ut i fra ønsket om å kunne forbedre våre konferanser, er vi avhengig av å få tilbakemelding fra dere som deltok på årets konferanse. Vårt evalueringsskjema tar omtrent 5 minutter å fylle ut, og vi håper du kan sette av tid til dette.
På forhånd takk for hjelpen.  

Informasjon, påmelding, befaring og festmiddag

Informasjon og påmelding

Barnehage- og skolebesøk - tirsdag 24. oktober

Festmiddag

Plenumsforedrag - tirsdag 24. oktober

Parallelle seminarer - onsdag 25. oktober

Sesjon 1

Sesjon 2

Sesjon 3

Sesjon 4

Plenumsforedrag - onsdag 25. oktober

Helhetsinntrykk

Innspill til neste års konferanse

Dersom du har forslag til sted, befaringer, tema som kan være aktuell osv. ønsker vi at du deler dem med oss.